Hundapoteket Kalk o Mineraler 500 g

219,00 kr

Hundapoteket Kalk o Mineraler är ett mineraltillskott för hund som är utvunnet ur kalkrika alger. Rekommenderas som kalktillskott för hemma lagad hundmat.

I lager

Åsas kommentar

Hundapoteket Kalk o Mineraler kommer från kalcifierade havsalger och har ett bra upptag via tarmen. Denna produkt passar utmärkt som kosttillskott till hemlagad kokt eller rå hundmat utan ben. Vid en meny bestående av ca 50% animalier och tillsatts av Hundapoteket Kalk o Mineraler enligt dosering på förpackning blir det balans på mängden kalcium och fosfor.

Produktbeskrivning

Enkel att dosera:
Blanda in cirka 1 kryddmått för varje 100 gram fodermängd, eller 1 tesked för varje 500 gram fodermängd.

Denna typ av kalk- och mineraltillskott kan i princip inte överdoseras. Kroppen tar upp det den behöver och överskott kommer ut med avföringen. Man bör likväl inte överdosera eftersom basisk kalk alltid neutraliserar den sura magsyran vilket kan försämra matsmältningskapaciteten.

En ungefärlig uppskattning av hur länge 500 gram kalk räcker, baserat på hundens vikt:
10 kg: ca 416 dagar
20 kg: ca 210 dagar
30 kg: ca140 dagar
40 kg: ca100 dagar

Hundapoteket Organisk Kalk är utvunnen ur rödalger som växer i Atlantens kustområden. Här växer algerna till sig och samlar under sin livstid på sig rikliga mängder näringsämnen från havet. Efter sin livstid bryts algen naturligt ner till ett skelett som är fullt av biotillgängligt (lättupptagligt) kalcium, magnesium och andra livsviktiga mineraler och spårämnen. Dessa kalcifierade rester av algen skördas, tvättas och torkas för att sedan malas ner till pulver.

Varför är kalk från alger så bra då?
Kalken och mineralerna i Naturbalans Organisk Kalk har en hög biotillgänglighet. Det betyder att hunden lätt kan tillgodogöra sig kalken, alltså ta upp den och använda den i kroppen.
I Hundapoteket Organisk Kalk ingår utöver kalk även minst 70 andra mineraler och spårämnen, som t.ex. magnesium, svavel, kalium, zink och selen. Alla dessa mineraler och spårämnen samverkar för att skydda kroppen och ge den näring.

Organisk kalk
Man brukar prata om ”organisk kalk” och då menar man kalk som ackumulerats i en växt. Växter tar ju upp all sin näring från miljön som omger den. Och det gäller förstås även alger, som tar upp och ackumulerar mineraler och spårämnen ifrån havet. Växterna tar upp näringsämnena i form av näringssalter. Näring i saltform är inte anpassat för människor och djur. Vi är beroende av att växterna omvandlar näringsämnena till organisk form, så att den blir tillgänglig för oss.

Växter tar ju inte bara upp isolerade mineraler – som i detta fall kalk – de tar upp alla mineraler. Och allt hänger ihop, alla näringsämnen är beroende av varandra. Man kan säga att de olika näringsämnena bildar gäng, eller små plutoner, som marscherar runt i kroppen och tillsammans förser den med optimal näring. Att skilja ut – isolera – ett eller några få näringsämnen ifrån sin källa och ge som kosttillskott är därför oftast ingen bra idé. Mineraler som inte är organiskt bundna, som skiljts ifrån sin ”pluton”, känns inte igen av kroppen och upptaget försämras avsevärt. Och mineraler som inte tas upp kan då istället gå på krigsstigen i kroppen, de irrar omkring, ensamma och förvirrade och ställer till med stor skada och kan till och med bli giftiga.

Näringsämnen, som t.ex. kalk, fås alltid bäst i form av kalkrika livsmedel, där kalken ingår naturligt, tillsammans med alla de andra näringsämnen som kalken samarbetar med. Då känner kroppen igen kalken och kan använda den på bästa sätt.
Organiskt bunden kalk har en annan, porösare struktur än kalk som kommer från t.ex. benmjöl eller kalksten vilket också bidrar till att göra den mer lättupptaglig.

Inte bara kalk
Hundapoteket Organisk Kalk innehåller inte bara kalk. Den är även rik på magnesium som är en absolut nödvändig samarbetspartner till kalken. Utan magnesium gör all kalk i världen inte mycket nytta i kroppen eftersom upptaget av kalk är beroende av magnesium. Högt intag av enbart kalk, utan samverkan med magnesium, har faktiskt en rent negativ och skadlig effekt på kroppen.

I Hundapoteket Organisk Kalk ingår utöver kalk och magnesium, även minst 70 andra mineraler och spårämnen, som t.ex. svavel, kalium, zink och selen. Alla dessa mineraler och spårämnen samverkar för att skydda kroppen och ge den näring.

Perfekt tillskott för hemlagad hundmat

Hundapoteket Organisk Kalk är som sagt rik på mineraler och spårämnen. Men däremot så är fosforhalten mycket låg, vilket gör den till ett utmärkt tillskott för den som blandar egen hundmat baserad på rått kött som inte innehåller ben. Fosfor ingår ju rikligt i kött och obalanser kan uppstå om man tillför ett tillskott som innehåller mycket fosfor, som benmjöl. Naturbalans Organisk Kalk innehåller ytterst lite protein vilket gör den till ett perfekt kalktillskott för individer som behöver kontrollerade proteinkoncentrationer.

Minimal miljöpåverkan
Miljöpåverkan vid skördandet av de algerna är minimal. Man skördar endast de kalcifierade resterna av algen. Man skördar alltså inte de levande algerna och därmed säkras återväxten. Skördandet av algerna kan därför sägas vara ”sustainable”, alltså hållbart ur miljösynpunkt.

Innehåll

Nettovikt
500 g

Sammansättning
Fint pulver av kalcifierad havsalg

Litet urval av alla de mineraler och spårämnen som ingår i Naturbalans Organisk Kalk:

Kalcium 33%
Magnesium 4,100%
Järn 0,233%
Svavel 0,15%
Mangan 0,0169%
Zink 0,0124%
Natrium (max) 0,0022%
Koppar 0,00269%
Jod 0,002%
Molybden 0,00032%
Selen 0,00002%
Samt fler aktiva ämnen

Fråga oss